Witaj

Elementy firmy Omron XS2F-D422-G80-F

Elementy firmy Omron XS2F-D422-G80-F

model: XS2F-D422-G80-F
producent: Omron
Elementy firmy Omron, Omron, XS2F-D422-G80-F, W przypadku wykonania procedury AT lub ST przy wybranej opcji RT, automatycznie będą ustawiane takie stałe PID, które utrudnią możliwość spadku wydajności regulacji, nawet jeśli charakterystyka regulowanego obiektu się zmieni. • Opcję RT można ustawić na poziomie konfiguracji funkcji zaawansowanych po ustawieniu regulacji PID. • Trybu RT nie można wybrać w przypadku ustawienia wyjścia analogowego. • W następujących przypadkach wybranie trybu RT pomoże zapobiec wystąpieniu niestabilności. • Kiedy ustawiona temperatura nie jest stała i jest zmienna w szerokim zakresie • Kiedy występują duże różnice w temperaturach otoczenia w związku z czynnikami, takimi jak sezonowe zmiany lub różnice między temperaturami w ciągu dnia i nocą • Kiedy występuje duża zmienność wiatru i przepływu powietrza • Kiedy charakterystyka elementu grzejnego ulega zmianie w zależności od temperatury
Szybka dostawa kurierska! - W 24 godziny z polskiego magazynu.
© 2015 Websystem. All Rights Reserved.
Websystem - Automatyka